Regmet

EnOcean

Naše společnost uvádí na trh interiérové bezdrátové snímače využívající technologii EnOcean. Tato technologie se vyznačuje extrémně nízkou spotřebou energie. Princip technologie EnOcean je založen na získávání energie potřebné k napájení snímačů ze svého okolí a to ze světla pomocí solárních článků, z tepla nebo kinetické energie. Jedná se tedy o bezúdržbovou a ekologickou technologii. Pro případné použití v aplikacích s minimálním osvětlením je možno snímače dovybavit malou baterií. Snímače s technologií EnOcean nevyžadují žádné přívodní vodiče, a proto se přednostně používají při rekonstrukcích, modernizacích a rozšiřování kanceláří, hotelů, obytných budov, škol, muzeí a nemocnic, průmyslových budov a administrativních center i památkově chráněných budov a kostelů. Bezdrátově přenášené informace z různých typů čidel mohou být pomocí bran (gateway) zasílány k vyhodnocení do příslušných cloudů nebo jsou přímo součástí technologických procesů.   Tento přenos může být opět bezdrátový nebo pomocí metalického spojení. Jako příklady lze uvést např. integraci snímačů do systémů s komunikací ModBus, BACnet, KNX, CAN, CANopen, PROFIBUS, PROFINET, Loxone apod.

Informace o jednotlivých typech snímačů naleznete na této stránce: https://www.regmet.cz/katalog/bezdratove-snimace-enocean

Příklady aplikací snímačů (ModBus, MQTT, Loxone, KNX, CAN, CANopen, PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IPSNMPRaspberry Pi)

A

Informace ze snímačů se dají využít přímo v technologickém procesu s řídícími systémy s komunikací ModBus nebo BACnet. Data jsou bezdrátově zasílána přes vhodnou bránu do řídícího systému a tam dále zpracována. Jako doporučené gateway lze uvést výrobky české firmy Firvena.

Pro komunikaci EnOcean/ModBus TCP IP lze použít gateway EO-MOD-IP, pro komunikaci EnOcean/ModBus RTU nebo RS232 je určena gateway ENOCEAN-GWY-MOD.

Ke komunikaci se systémy BACnet jsou vhodné gateway EO-BAC-IP a EO-BAC

 

Technické informace o těchto bránách jsou dostupné na stránkách výrobce: https://www.firvena.cz/produkty/gateway/c-2/

B

Další možností aplikace je zpracování informací ze snímačů a jejich přenos pomocí gateway komunikujících protokolem MQTT. Jako příklad lze uvést gateway PEG_868_E firmy Pressac, která může zasílat data přes Ethernet, WiFi nebo LTE (4G) do různých platforem, např.  do IBM Watson IoT, Microsoft Azure IoT Hub nebo AWS loT Core; přímo do Tabulek Google; nebo do aplikace Node-RED.

C

V systémech s řídicí jednotkou Loxone lze snímače připojit k řídící jednotce pomocí Loxone Extension s následnou konfiguraci v programu Loxone Config. V současné době forma Loxone podporuje řadu senzorů teploty, vlhkosti, osvětlení, okenní kontakt apod. Podporováno je i několik typů aktorů jako např. stmívač, relé, aktor žaluzií apod. Návod na zprovoznění EnOcean Extension je uveden nafiremní stránce Loxone: https://www.loxone.com/cscz/kb/enocean/?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=(campaignid)&gad_source=1