Regmet

V/V moduly

V/V moduly

Modul digitálních vstupů M-DI8

 • 8 digitálních vstupů
 • galvanické oddělení vstupů
 • komunikační linka RS485, protokol ModBus RTU

Pro sw konfiguraci doporučujeme převodník USB na RS485

Katalogový list (PDF)

Modul digitálních výstupů M-DO8

 • 8 digitálních dvoustavových výstupů – relé nebo triaky
 • galvanické oddělení výstupů
 • komunikační linka RS485, protokol ModBus RTU

Pro sw konfiguraci doporučujeme převodník USB na RS485

Katalogový list (PDF)

Modul digitálních vstupů a výstupů M-DI3/DO5

 • 3 digitální vstupy a 5 digitálních výstupů
 • režimy činnosti – režim digitálních vstupů a čítačových digitálních vstupů
 • komunikační linka RS485, protokol ModBus RTU

Pro sw konfiguraci doporučujeme převodník USB na RS485

Katalogový list (PDF)

Modul analogových vstupů M-AI4

 • 4 analogové vstupy
 • volba typu vstupu (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0 ÷ 100Ω, 0 ÷ 100Ω, 0 ÷ 5V, 0 ÷ 10V, 4 ÷ 20mA, 0 ÷ 20mA)
 • komunikační linka RS485, protokol ModBus RTU

Pro sw konfiguraci doporučujeme převodník USB na RS485

Katalogový list (PDF)

Modul analogových výstupů M-AO2

 • 2 jednotlivě konfigurovatelné analogové napěťové/proudové výstupy
 • 2 x DAC 12-bit
 • komunikační linka RS485, protokol ModBus RTU

Pro sw konfiguraci doporučujeme převodník USB na RS485

Katalogový list (PDF)

REGMET s.r.o. - vývoj, výroba a prodej komponent pro oblast měřicí a regulační techniky

Nabízíme:

 • snímače teploty, vlhkosti, CO2, VOC, zaplavení, tlaku
 • elektronické průmyslové termostaty 
 • interiérové ovladače a termostaty
 • převodníky neelektrických veličin a další přístroje vhodné pro  vzduchotechniku, regulaci otopných systémů, energetiku, homebuilding apod. 

Námi vyráběné snímače teploty jsou plně kompatibilní s řídícími systémy firem: TECO, SIEMENS, SAUTER, SAIA, LANDIS a GYR, JOHNSON CONTROLS, TREND CONTROLS, AMIT, STAEFA CONTROLS aj.

Created by IceStudio.

Regmet s.r.o.
Rožnovská 25
757 01 Valašské Meziříčí

7:00 - 15:00
602 773 909