Regmet

Snímače teploty

Snímače teploty

Podle typu prostředí

 • snímače interiérové
 • snímače venkovní
 • snímače do klimatizace
 • snímače do potrubí (s jímkou)
 • snímače příložné
 • snímače s rychlou odezvou
 • kabelové snímače
 • snímače sálavé složky teploty

Podle typu výstupního signálu

 • Odporové snímače
  • Pt. Ni
  • NTC, PTC
  • KTY
 • Proudové – výstup 4 ÷ 20 mA
 • Napěťové – výstup 0 ÷ 10 V
 • Digitální
  • DS18B20
  • DS18S20
  • protokol ModBus RTU
  • protokol ARION
 • PWM výstup
 • Frekvenční
  • programovatelné, rozsah 1 Hz ÷ 20 kHz
  • SMT160

 Podle typu čidla

 • Niklové snímače
  • Ni1000/5000 ppm (Landis & Gyr)
  • Ni1000/6180 ppm (AMIT, SAUTER, SAIA, TECO)
  • Ni891 (Johnson Controls)
  • Ni2226 (STAEFA CONTROLS)
  • Ni10000/5000 ppm
  • Ni10000/6180ppm
 • Platinové snímače
  • Pt100/3850ppm
  • Pt500/3850ppm
  • Pt1000/3850ppm
 • NTC – termistorové snímače
  • NTC 3kΩ (Siemens)
  • NTC 5kΩ (Elfatherm)
  • NTC 10kΩ (Honeywell, Johnson Controls)
  • NTC 20kΩ (Honeywell)
  • NTC 22kΩ (ESBE)
 • Snímače KTY
  • KTY81-1xx
  • KTY81-2xx
  • KTY83-1xx
 • Speciální
  • TMP112 - komunikace I2C
  • SHT31, STH40 - komunikace I2C

REGMET s.r.o. - vývoj, výroba a prodej komponent pro oblast měřicí a regulační techniky

Nabízíme:

 • snímače teploty, vlhkosti, CO2, VOC, zaplavení, tlaku
 • elektronické průmyslové termostaty 
 • interiérové ovladače a termostaty
 • převodníky neelektrických veličin a další přístroje vhodné pro  vzduchotechniku, regulaci otopných systémů, energetiku, homebuilding apod. 

Námi vyráběné snímače teploty jsou plně kompatibilní s řídícími systémy firem: TECO, SIEMENS, SAUTER, SAIA, LANDIS a GYR, JOHNSON CONTROLS, TREND CONTROLS, HONEYWELL, AMIT, STAEFA CONTROLS, WAGO, LOXONE aj.

Created by IceStudio.

Regmet s.r.o.
Rožnovská 25
757 01 Valašské Meziříčí

7:00 - 15:00
602 773 909