Regmet

O společnosti

Společnost REGMET s.r.o. působí na trhu s měřicí a regulační technikou od roku 2005. Ve svých aktivitách navazuje na činnost firmy REGMET- Ing. František Jánek, která se vývojem, výrobou a obchodní činností v oblasti měřicí techniky zabývá od roku 1996. Společnost patří mezi přední české výrobce a dodavatele zařízení v oblastech MaR, TZB, klimatizace, vytápění a chlazení.

Hlavní náplní činnosti firmy je výroba a prodej měřicí techniky především v segmentu měření teploty, vlhkosti a CO2. Sortimentní skladbu tvoří zejména snímače teploty, kombinované snímače T+RH+CO2, převodníky a elektronické termostaty. Společnost se ve svých aktivitách s ohledem na potřeby zákazníků zaměřuje na vysokou technickou úroveň svých výrobků. Vzhledem k zavedené organizaci vývojových a výrobních činností je firma schopna pružně reagovat na požadavky zákazníků a při dodržení krátkých termínů dodávat i nestandardní zákaznická provedení požadovaných výrobků. Kromě více jak 300 stálých odběratelů má společnost v jednotlivých regionech ČR a na Slovensku vybudovánu distribuční síť obchodních zástupců.

Mezi nejdůležitější cíle společnosti v následujících letech patří další posilování pozice na trhu s měřicí a regulační technikou. Hlavní důraz je kladen na segment tzv. inteligentních budov, kde firma nabízí široký sortiment snímačů a ovladačů s měřením teploty, vlhkosti, CO2, VOC a osvětlení. Cestou ke splnění tohoto cíle je především zkvalitňování vývojových a výrobních činností v souladu se stálým naplňováním potřeb našich zákazníků.

 

REGMET s.r.o. - vývoj, výroba a prodej komponent pro oblast měřicí a regulační techniky

Nabízíme:

  • snímače teploty, vlhkosti, CO2, VOC, zaplavení, tlaku
  • elektronické průmyslové termostaty 
  • interiérové ovladače a termostaty
  • převodníky neelektrických veličin a další přístroje vhodné pro  vzduchotechniku, regulaci otopných systémů, energetiku, homebuilding apod. 

Námi vyráběné snímače teploty jsou plně kompatibilní s řídícími systémy firem: TECO, SIEMENS, SAUTER, SAIA, LANDIS a GYR, JOHNSON CONTROLS, TREND CONTROLS, HONEYWELL, AMIT, STAEFA CONTROLS, WAGO, LOXONE aj.

Created by IceStudio.

Regmet s.r.o.
Rožnovská 25
757 01 Valašské Meziříčí

7:00 - 15:00
602 773 909